Lees ook onze speciale coronapagina.

Wie mogen er spelen?
– Alle kinderen tot 14 jaar.
– Kinderen die jonger zijn dan 6 jaar, alleen wanneer er een volwassene bij is.
– Kinderen vanaf 6 jaar zonder begeleiding als ze alleen naar huis kunnen.
– Kinderen tot 2 jaar hebben gratis toegang.

Wie let er op in de speeltuin?
– De vrijwilligers van ’t Span hebben uitsluitend algemeen toezicht.
– Volwassenen blijven altijd zélf verantwoordelijk voor het toezicht op hun kind(eren).
– Bezoekers van de speeltuin dienen altijd de aanwijzingen van medewerkers van ’t Span op te volgen. Gebeurt dit niet, dan wordt de bezoeker uit de speeltuin verwijderd.

Scholen/schoolreisjes/grote groepen?
– Reserveren mag tot maximaal 80 personen zodat er ruimte blijft voor andere bezoekers.
– Bij het reserveren dient er altijd de naam en telefoonnummer van een contactpersoon te worden  doorgegeven.
– Scholen mogen gratis gebruik maken van een jerrycan met water en bekers van ‘t Span. De meesters en juffen zijn verantwoordelijk voor uitgifte.

Wat mag niet in de speeltuin?
– Verdovende middelen en alcohol.
– Roken. De gehele speeltuin is rookvrij. Buiten het hek staat een rookpaal.
– Huisdieren (behalve geleidehonden).
– Wangedrag.
– Rommel op de grond gooien. Afval hoort in de vuilnisbakken.
– Fietsen of brommers meenemen in de speeltuin.
– Opzettelijk speeltoestellen, speelgoed of andere materialen vernielen. De vernieler moet de kosten zelf vergoeden.

Algemeen
– Het betreden van de speeltuin geschiedt op eigen risico. De stichting is niet aansprakelijk voor schade of  verlies van persoonlijke eigendommen. De stichting is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, opgedaan in de speeltuin en indien veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de speeltoestellen.
– Bij diefstal, vernieling van onze eigendommen en/of ernstige misdragingen wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.
– Er is een AED aanwezig in het gebouw.

Over speeltuin 't Span Alkmaar
Logo speeltuin 't Span AlkmaarLeef je uit in speeltuin 't Span in Alkmaar! Draaien, glijden, klimmen in het speelkasteel, spelen bij de waterspeelplaats en in de zandbak. De speeltuin is een uitdagende en veilige plek voor ieder kind. Ook zijn er speeltoestellen voor rolstoelspelers. Iedereen is welkom. In de speeltuin is de mogelijkheid om te eten en te drinken.