Speeltuin 't Span - Heerlijk spelen in Alkmaar-Noord!

Speelregels

Home » Spelen » Speelregels
Home » Spelen » Speelregels

Speelregels

Om het voor iedereen leuk te houden hebben we diverse speelregels die gelden in onze speeltuin. Onze vrijwilligers zien hierop toe.

Wie mogen er spelen?

 • Alle kinderen tot 14 jaar.
 • Kinderen die jonger zijn dan 6 jaar, alleen wanneer er een volwassene bij is.
 • Kinderen vanaf 6 jaar zonder begeleiding als ze alleen naar huis kunnen.
 • Kinderen tot 2 jaar hebben gratis toegang.

Wie let er op in de speeltuin?

 • De vrijwilligers van ’t Span hebben uitsluitend algemeen toezicht.
 • Volwassenen blijven altijd zélf verantwoordelijk voor het toezicht op hun kind(eren).
 • Bezoekers van de speeltuin dienen altijd de aanwijzingen van medewerkers van ’t Span op te volgen. Gebeurt dit niet, dan wordt de bezoeker gesommeerd de speeltuin te verlaten.

Scholen/schoolreisjes/grote groepen?

 • Kosten school abonnement €230. (LET OP: elke vestiging/lokatie heeft een eigen abonnement)
 • Kosten BSO abonnement €115 (LET OP: elke vestiging/lokatie heeft een eigen abonnement)
 • Reserveren mag tot maximaal 80 personen zodat er ruimte blijft voor andere bezoekers.
 • Bij het reserveren dient er altijd de naam en telefoonnummer van een contactpersoon te worden  doorgegeven en het aantal kinderen en begeleiding.
 • Scholen mogen gratis gebruik maken van een jerrycan met water en bekers van ‘t Span. De meesters en juffen zijn verantwoordelijk voor uitgifte.
 • Ijs en patat, pizza, pannenkoeken en hele maaltijden mogen niet worden meegenomen van school uit. Ijs en poffertjes/tosti’s kunnen bij ons afgenomen worden, dit dient wel tevoren te worden aangegeven bij reserveren.

Wat mag niet in de speeltuin?

 • Verdovende middelen en alcohol.
 • Roken. De gehele speeltuin is rookvrij. Buiten het hek ligt een rooktegel.
 • Huisdieren (behalve zichtbare geleide-/hulphonden).
 • Wangedrag.
 • Rommel op de grond gooien. Afval hoort in de vuilnisbakken.
 • (loop)Fietsen of brommers meenemen in de speeltuin.
 • Opzettelijk speeltoestellen, speelgoed of andere materialen vernielen. De vernieler moet de kosten zelf vergoeden.

Algemeen

 • Het betreden van de speeltuin geschiedt op eigen risico. De stichting is niet aansprakelijk voor schade of verlies van persoonlijke eigendommen. De stichting is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, opgedaan in de speeltuin en indien veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de speeltoestellen.
 • Het is ook mogelijk dat er in of bij de speeltuin door of voor speeltuin ’t Span opnames worden gemaakt. Speeltuin ’t Span kan deze opnames gebruiken voor publicaties en promotionele doeleinden. Zie je achteraf een foto met jezelf of familie op onze website staan en wil je dit niet? Neem dan contact met ons op.
 • Bij diefstal, vernieling van onze eigendommen en/of ernstige misdragingen wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.
 • Er is een AED aanwezig in het gebouw.
 • De speeltuin is af te huren voor feestjes. Graag contact opnemen met de speeltuin tijdens openingstijden voor meer informatie en reserveren.
 • In de speeltuin is het ook mogelijk om een kinderfeestje tijdens openingstijden te geven. Graag contact opnemen met de speeltuin tijdens openingstijden voor meer informatie.