Speeltuin 't Span - Heerlijk spelen in Alkmaar-Noord!

De kinderen staan op 1

Home » De kinderen staan op 1

De kinderen staan op 1

Helaas zijn er in de media diverse negatieve uitlatingen gedaan over speeltuin ‘t Span. Dit onder andere over de plannen om onze speeltuin uit te breiden om kinderen zo nog meer afwisseling en ontspanningsmogelijkheden te bieden. Helaas zien enkele tegenstanders dit anders. Ondanks de al door ons genomen maatregelen.

Als speeltuin beogen we dat kinderen in een veilige en uitdagende omgeving moeten kunnen spelen. Mede tegen lage kosten, om het voor iedereen binnen de maatschappij laagdrempelig en mogelijk te houden. Het spelen draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen, zowel sociaal als motorisch. Ze zijn lekker buiten en in beweging. Zeker in het tijdperk van digitale schermen als telefoons en tv’s vinden wij het belangrijk dat kinderen met elkaar buiten kunnen spelen in een leuke en aantrekkelijke omgeving.

Daarnaast zijn er veel vrijwilligers actief binnen de speeltuin. Zij zorgen dat de speeltuin open kan en wordt onderhouden. Daardoor heeft het ook op dat vlak een belangrijke en sociale functie. Het draagt bij aan de sociale veiligheid, zorgt het voor sociale verbinding en zorgt het dat men betrokken is bij de maatschappij door een zinvolle tijdsbesteding.

In de artikelen wordt speeltuin ‘t Span neergezet als een attractiepark van gelijke omvang als de Efteling. We zien ons juist als een bescheiden speeltuin met soms bezoekers van buiten de buurt. Dit is ook noodzakelijk gezien we afhankelijk zijn van kaart- en consumptieverkoop. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat iedereen welkom is en om daarin geen onderscheid te maken.

Zoals gezegd is Speeltuin ‘t Span afhankelijk van kaartverkoop, consumptieverkoop en een beperkte subsidie. De speeltuin draait volledig op enthousiaste vrijwilligers. Wij richten onze energie liever op de kinderen en de speeltuin dan logischerwijs op rechtszaken. Mede omdat we al veel maatregelen genomen hebben voor de paar tegenstanders.

Kortom, wij betreuren de hele gang van zaken. Wij zetten de kinderen en vrijwilligers voorop. We hopen dat we kunnen uitbreiden om zo kinderen in een nog meer afwisselende omgeving te verwelkomen, ook tijdens warme zomerdagen. Dus we gaan door, omdat voor ons de kinderen op 1 staan!